Hiển thị tất cả 16 kết quả

Hiện sidebar

Điều hòa Dairry 12000BTU 1 chiều DR12-KC

5.550.000

Điều hòa Dairry 12000BTU 2 chiều DR12-KH

6.800.000

Điều hòa Dairry 18000BTU 1 chiều DR18-KC

7.850.000

Điều hòa Dairry 18000BTU 2 chiều DR18-KH

10.400.000

Điều hòa Dairry 2 chiều 12000BTU inverter i-DR12KH

8.900.000 8.400.000

Điều hòa Dairry 2 chiều 18000BTU inverter i-DR18KH

13.950.000 13.750.000

Điều hòa Dairry 2 chiều 24000BTU inverter i-DR24KH

16.900.000 16.200.000

Điều hòa Dairry 2 chiều 9000BTU inverter i-DR09KH

7.550.000 7.050.000

Điều hòa Dairry 24000BTU 1 chiều DR24-KC

10.550.000

Điều hòa Dairry 24000BTU 2 chiều DR24-KH

13.300.000

Điều hòa Dairry 9000BTU 1 chiều DR09-KC

4.100.000

Điều hòa Dairry 9000BTU 2 chiều DR09-KH

5.500.000

Điều hòa Dairry inverter 12000BTU 1 chiều i-DR12KC

7.050.000

Điều hòa Dairry inverter 18000BTU 1 chiều i-DR18KC

13.250.000

Điều hòa Dairry inverter 24000BTU 1 chiều i-DR24KC

15.550.000

Điều hòa Dairry inverter 9000BTU 1 chiều i-DR09KC

6.050.000